Annacarins ljusakupunktur

 

INFRA RED IMPULSE ACUPUNCT THERAPY

 

Arbetet som IR-terapeut betyder att starta kroppens egna självläkande system som i grunden bygger på den flertusenåriga kinesiska hälsofilosofin och är förenad med den senaste forskningen inom biofysik och bioteknik.

Det sker med ett ljus som kallas IR-ljus och som verkar i frekvenser som hästens kropp är mycket känslig och påverkbar av. Ljuset verkar på cellnivå och påverkar hästens elektromagnetiska transportsystem.

IR-impulse acupunct therapy är en terapiform som knyter samman österländsk akupunktur med västerländsk teknik. Användandet av långvågigt pulserande infrarött ljus är i grunden en vidareutveckling av den traditionella moxa-behandlingen. Moxa är ett ämne som avger IR-ljus när det antänds och används vid stimulering av akupunkturpunkterna. Utrustningen jag använder avger IR-ljus på syntetisk väg, dessutom förstärks effekten av att det går att ställa in frekvenser som kroppen är mottaglig för.

Hästens kropp är sammansatt av miljoner celler. Varje cell och grupp av celler har en bestämd funktion som styrs av mikroströmmar. Vid en normal cellandning upprätthålls den elektriska spänningen i cellmembranet. En förändring påverkar omedelbart hästens flöden av energi och inverkar därför på hälsotillståndet.

Denna bioenergetiska mikrocirkulation påverkar alltså kroppens funktion. Hästens hälsotillstånd avspeglas i akupunktur/meridiansystemet och det är i det system som jag tillför pulserande IR-ljus med mitt instrument. Varje cell i kroppen har en egen elektrisk laddning (mäts i millivolt). Kortfattat kan man säga att vid hård fysisk belastning, skador, sjukdom eller av ålder tröttas cellerna ut och den elektriska spänningen i cellerna sjunker. IR-ljuset som instrumentet tillför, återställer energinivån så att återhämtning, skadeläkning och immunförsvar kan fungera maximalt.

IR-terapi kan därför med fördel användas, inte bara vid akuta eller kroniska skador och sjukdomar utan även för att stärka kroppen och därigenom motverka skador och höja immunförsvaret.

Efter behandling av vissa muskelskador förstärks effekten ytterligare om terapeuten tänjer ut muskelfibrerna genom stretching. Det går att tillföra IR-ljus vid både akuta och inflammatoriska tillstånd. IR-terapi minskar konvalescensen med upp till 60 %. Genom biostimulering med IR-ljus ökas blodcirkulationen och cellaktiviteten i det stimulerade området.

Instrumentet är specialkonstruerat för att stimulera såväl tillstånd på hudytan, muskulärt som djupare liggande åkommor. Med instrumentet sker en reglering/harmonisering av kroppens energiflöden dessutom stimuleras cellerna och blodcirkulationen. IR-terapi ger goda resultat vid muskelskador, sträckningar och inflammatoriska tillstånd. Genom att harmonisera meridian/akupunktursystemet kan man även nå goda resultat på inre störningar typ eksem, njur-, mag-, tarm-, och luftvägsproblem mm.